กิจกรรมเพื่อสังคม

สิ่งดีๆ ที่เกลือพิมายสร้างสรรค์เพื่อสังคม
สนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาโรงพักเพื่อประชาชน
สนับสนุนเกลือฝุ่น เพื่อทำฝนเทียมแก่สำนักฝนหลวง
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2548
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 งานทอดกฐิน ณ วัดใหม่พัฒนา (ท่ามะเขือ)
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2548 รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2548
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนโครงการจักรยานยืมเรียนสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิมาย
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ปี 2548
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา แก่ โรงเรียนบ้านท่าแดง
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนการก่อสร้าง กุฏิวัดบ้านคล้า
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา แก่ โรงเรียนบ้านคล้า
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
วันที่ 9 -13 พฤศจิกายน 2548 สนับสนุนเทศกาลเที่ยวพิมายนครราชสีมา 2548
วันที่ 17 - 23 กันยายน 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตำบลสัมฤทธิ์ต้านยาเสพติด
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ แก่ โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5