กิจกรรมเพื่อสังคม

สิ่งดีๆ ที่เกลือพิมายสร้างสรรค์เพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนการก่อสร้าง กุฏิวัดบ้านคล้า

20070306_1029995091_slide0007_image003
20070306_1029995091_slide0007_image003
Detail Download
20070306_1275656546_slide0007_image007
20070306_1275656546_slide0007_image007
Detail Download
20070306_1439290838_slide0007_image006
20070306_1439290838_slide0007_image006
Detail Download
20070306_1552211429_slide0007_image001
20070306_1552211429_slide0007_image001
Detail Download
20070306_1685362571_slide0007_image004
20070306_1685362571_slide0007_image004
Detail Download
20070306_1820237440_slide0007_image005
20070306_1820237440_slide0007_image005
Detail Download
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5