บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

สรุปรางวัลที่กิจการได้รับ มาตรฐานต่างที่ได้รับ และ ISO

สรุปรางวัลที่กิจการได้รับ มาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับ และ ISO
9 ตุลาคม 2550 รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ