กรรมวิธีการผลิตเกลือ ที่บริษัท เกลือพิมาย เลือกใช้

กรรมวิธีการผลิตเกลือ ที่บริษัท เกลือพิมาย เลือกใช้

การทำเหมืองละลาย (Solution mining for salt) และ การใช้เครื่องระเหย (Evaporator)

เป็นการผลิตเกลือที่อาศัยเทคโนโลยี โดยการสูบอัดน้ำจืดลงไปละลายชั้นเกลือหินใต้ดิน ที่ความลึกประมาณ 200 เมตร น้ำเกลือเข้มข้นที่ได้จะถูกสูบขึ้นมาเข้ากระบวนการทำให้น้ำเกลือบริสุทธิ์ (Purified Brine) และผ่านเข้าเครื่องตกผลึกเกลือ (โดยอาศัยการระเหยของไอน้ำ) ที่เพิ่มอุณหภูมิน้ำเกลือภายใต้สภาวะสุญญากาศ จนเกลือตกผลึก จากนั้นนำเกลือชื้นที่ได้เข้าเครื่องสลัดน้ำและอบแห้ง พร้อมเติมสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน

แหล่งเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกรองรับด้วยชั้นเกลือหินที่มี ปริมาณถึง 18 ล้านล้านเมตริกตัน แหล่งเกลือหินเหล่านี้อยู่ใต้ผิวดินเพียง 30 เมตร ถึง 1,000 เมตร แบ่งได้ 2 แอ่งใหญ่

  1. แอ่งเหนือ (สกลนคร) คลุมพื้นทีจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม เป็นเนื้อที่ประมาณ 17,000 ตารางกิโลเมตร

  2. แอ่งใต้ (โคราช) คลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เป็นเนื้อที่ประมาณ 33,000 ตารางกิโลเมตร

 

แหล่งเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กรรมวิธีการผลิตภาพรวม

กรรมวิธีการผลิตภาพรวมมีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การทำเหมืองละลาย (Solution Mining)
  2. การทำน้ำเกลือให้บริสุทธิ์ (Brine Purification)
  3. การเคี่ยวเกลือ (Evaporation)
  4. การลำเลียง และจัดเก็บ (Belt Conveyor / Warehouse)
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5