กรรมวิธีการผลิตภาพรวม

กรรมวิธีการผลิตภาพรวมมีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การทำเหมืองละลาย (Solution Mining)
  2. การทำน้ำเกลือให้บริสุทธิ์ (Brine Purification)
  3. การเคี่ยวเกลือ (Evaporation)
  4. การลำเลียง และจัดเก็บ (Belt Conveyor / Warehouse)

ขบวนการผลิตเกลือ

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5