กรรมวิธีการผลิตภาพรวม

กรรมวิธีการผลิตภาพรวม

กรรมวิธีการผลิตภาพรวมมีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การทำเหมืองละลาย (Solution Mining)
  2. การทำน้ำเกลือให้บริสุทธิ์ (Brine Purification)
  3. การเคี่ยวเกลือ (Evaporation)
  4. การลำเลียง และจัดเก็บ (Belt Conveyor / Warehouse)

ขบวนการผลิตเกลือ