การทำเหมืองใต้ดิน

การทำเหมืองใต้ดิน

การทำเหมืองใต้ดิน (Rock salt)

ทำการขุดเจาะอุโมงค์ลงใต้ดิน เพื่อทำการผลิตด้วยเครื่องจักรกล หรือ ระเบิด นำเกลือจากชั้นแร่เกลือหินโดยตรง การผลิตเกลือแบบนี้ทำเป็นเมืองขนาดใหญ่มีกำลังผลิตมาก ผลิตเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรง

การทำเหมืองใต้ดิน การทำเหมืองใต้ดิน