การทำเหมืองใต้ดิน

การทำเหมืองใต้ดิน (Rock salt)

ทำการขุดเจาะอุโมงค์ลงใต้ดิน เพื่อทำการผลิตด้วยเครื่องจักรกล หรือ ระเบิด นำเกลือจากชั้นแร่เกลือหินโดยตรง การผลิตเกลือแบบนี้ทำเป็นเมืองขนาดใหญ่มีกำลังผลิตมาก ผลิตเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรง

การทำเหมืองใต้ดิน การทำเหมืองใต้ดิน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891