ประวัติความเป็นมา

หนึ่งในความต้องการพื้นฐานที่สำคัญ

หนึ่งในความต้องการพื้นฐานที่สำคัญ

เกลือถือว่าเป็นหนึ่งในความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตทุกชีวิต ทุกครัวเรือนมีการใช้เกลือในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งอาหารหรือแม้แต่การฆ่าเชื้อโรค อย่างไรก็ตาม มีแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ตระหนักว่าเกลือ ยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการนำไปใช้ผลิตสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย.

 

 

หนึ่งในความต้องการพื้นฐานที่สำคัญ

เกลือสำหรับอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโซเดียม ไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ และคลอรีนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตสินค้าเช่นอาหารหมักดอง เยื่อกระดาษ ผงซักฟอก สิ่งทอ ปิโตรเลียม น้ำมันปรุงอาหาร ยาและกระจก นอกจากนั้นยังมีการนำไปใช้ในกระบวนการชุบเคลือบโลหะ กระบวนการทำน้ำสะอาด การลบรอยคราบต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย.

 

ตอบโจทย์ความต้องการ

ตอบโจทย์ความต้องการ

ใน ปี 2515 บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด (THASCO) ผู้ผลิตสารเคมี chloralkali รายหลักที่ใช้ในธุรกิจการผลิตซึ่งมีเกลือ เป็นองค์ประกอบวัตถุดิบสำคัญ ได้ก่อตั้งหน่วยผลิตเกลือจากหินเกลือที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาขึ้นเป็นของตนเอง ด้วยกำลังการผลิตในระดับเล็กขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีที่มุ่งเน้นการผลิตเป็นสำคัญโดยไม่ได้รับประกันคุณภาพ หรือปริมาณ กระบวนการผลิตดังกล่าวจึงก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม.

หลังจากหลายปีที่มีการผลิตเกลือคุณภาพไม่ได้มาตรฐานออกมานั้น THASCO ได้ตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีสมัยใหม่จากยุโรป เพื่อเป็นทางออกจากการที่บริษัท มีความต้องการในการใช้เกลือเป็นวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ THASCO ได้เล็งเห็นในการสร้างโรงงานผลิตเกลือที่ทันสมัยนี้.
ในปี 2532 จากสิทธิพิเศษบางส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โรงงานเกลือแห่งแรกของบริษัทจึงได้ก่อตั้งขึ้นที่อำเภอพิมาย ด้วยกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปีและได้เพิ่มขึ้นเป็น 300,000 ตันใน 2 ปีถัดมา.

ในปี 2537 โรงงานผลิตเกลือของ THASCO ได้กลายเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด, จำกัด บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เกลือพิมาย จำกัด (PSC: Pimai Salt Co., Ltd.) และขยายกำลังการผลิตเป็น 500,000 ตันต่อปีในปี 2538, และ 1,000,000 ตันต่อปีในปี 2541

ในปี 2550 เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์เกลือของตลาดในประเทศ บริษัทฯ จึงลงทุนสร้างโรงงานส่วนขยายเพิ่มกำลังการผลิต 500,000 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุน 1,600 ล้านบาท ทำให้มีกำลังผลิตรวม 1,500,000 ตันต่อปี

โรงงานส่วนขยาย โครงการพิมาย 6

โรงงานส่วนขยาย โครงการพิมาย 6

และในปี 2564 บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต ก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย โครงการพิมาย 6 ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 220,000 ตันต่อปี ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น 1,720,000 ตันต่อปี

โรงงานส่วนขยาย โครงการพิมาย 6

โรงงานส่วนขยาย โครงการพิมาย 6

เปิดที่ Youtube.com : https://youtu.be/zAknqF6Z-3o

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5