บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

รูป
ตำแหน่ง:
Head office
ที่อยู่:
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ที่อยู่ 46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์:
+66 (0) 2105-4891
โทรสาร:
+66 (0) 205-4896

ข้อมูลอื่น ๆ

โรงงาน

ที่อยู่ : 146 หมู่ 3 พิมาย-ตลาดแค ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์. +66 (0) 4400-9781 โทรสาร. +66 (0) 4400-9782

ดาวน์โหลด : แผนที่สำนักงานใหญ่ , แผนที่โรงงาน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891