บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

สรุปรางวัลที่กิจการได้รับ มาตรฐานต่างที่ได้รับ และ ISO

สรุปรางวัลที่กิจการได้รับ มาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับ และ ISO
9 ตุลาคม 2550 รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891