บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้รับมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025
จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ(7)

Scan4
Scan4
Detail Download
Scan2
Scan2
Detail Download
002
002
Detail Download
Scan1
Scan1
Detail Download
Scan3
Scan3
Detail Download
003
003
Detail Download
001
001
Detail Download