กิจกรรมเพื่อสังคม

สิ่งดีๆ ที่เกลือพิมายสร้างสรรค์เพื่อสังคม

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ปี 2548(4)

20070306_1121329448_slide0021_image001
20070306_1121329448_slide0021_image001
Detail Download
20070306_1516314952_slide0021_image002
20070306_1516314952_slide0021_image002
Detail Download
20070306_1616635544_slide0021_image003
20070306_1616635544_slide0021_image003
Detail Download
20070306_1960475990_slide0021_image004
20070306_1960475990_slide0021_image004
Detail Download
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5