กิจกรรมเพื่อสังคม

สิ่งดีๆ ที่เกลือพิมายสร้างสรรค์เพื่อสังคม

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 งานทอดกฐิน ณ วัดใหม่พัฒนา (ท่ามะเขือ)

20070306_1038108361_slide0009_image010
20070306_1038108361_slide0009_image010
Detail Download
20070306_1292234149_slide0009_image012
20070306_1292234149_slide0009_image012
Detail Download
20070306_1360594703_slide0009_image007
20070306_1360594703_slide0009_image007
Detail Download
20070306_1443675193_slide0009_image011
20070306_1443675193_slide0009_image011
Detail Download
20070306_1549143518_slide0009_image001
20070306_1549143518_slide0009_image001
Detail Download
20070306_1593564194_slide0009_image008
20070306_1593564194_slide0009_image008
Detail Download
20070306_1624277685_slide0009_image009
20070306_1624277685_slide0009_image009
Detail Download
20070306_1682234392_slide0009_image004
20070306_1682234392_slide0009_image004
Detail Download
20070306_1701208781_slide0009_image006
20070306_1701208781_slide0009_image006
Detail Download
20070306_1728010864_slide0009_image005
20070306_1728010864_slide0009_image005
Detail Download
20070306_1758166301_slide0009_image003
20070306_1758166301_slide0009_image003
Detail Download
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5