บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 2" เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2011 แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 ท่าน

img_6214
img_6214
Detail Download
img_6183
img_6183
Detail Download
img_6187
img_6187
Detail Download
img_6204
img_6204
Detail Download
img_6209
img_6209
Detail Download
img_6210
img_6210
Detail Download
img_6212
img_6212
Detail Download