บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย ณ อาคารรับรอง โรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554

dsc01805
dsc01805
Detail Download
dsc01811
dsc01811
Detail Download
dsc01814
dsc01814
Detail Download
dsc01822
dsc01822
Detail Download
dsc01825
dsc01825
Detail Download
dsc01828
dsc01828
Detail Download
dsc01830
dsc01830
Detail Download
dsc01833
dsc01833
Detail Download
dsc01835
dsc01835
Detail Download
dsc01836
dsc01836
Detail Download
dsc01840
dsc01840
Detail Download
dsc01842
dsc01842
Detail Download
dsc01849
dsc01849
Detail Download
dsc01851
dsc01851
Detail Download
dsc01858
dsc01858
Detail Download
dsc01859
dsc01859
Detail Download
dsc01860
dsc01860
Detail Download
dsc01861
dsc01861
Detail Download
dsc01863
dsc01863
Detail Download
dsc01864
dsc01864
Detail Download