บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

เนื่องจาก อบต. สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยส่วนงานการศึกษาได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ บริษัท เกลือพิมาย จัดส่งวิทยากรอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ผู้นำชุมชน ของ อบต. สัมฤทธิ์

img_5746
img_5746
Detail Download
img_5747
img_5747
Detail Download
img_5751
img_5751
Detail Download
img_5753
img_5753
Detail Download
img_5758
img_5758
Detail Download
img_5759
img_5759
Detail Download
img_5776
img_5776
Detail Download