บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "เสาวนาสภากาแฟรับรุ่งอรุณ" ระหว่างอำเภอพิมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

img_5201
img_5201
Detail Download
img_5212
img_5212
Detail Download
img_5217
img_5217
Detail Download
img_5221
img_5221
Detail Download
img_5223
img_5223
Detail Download
img_5233
img_5233
Detail Download
img_5239
img_5239
Detail Download
img_5263
img_5263
Detail Download
img_5352
img_5352
Detail Download
img_5355
img_5355
Detail Download
img_5357
img_5357
Detail Download
img_5358
img_5358
Detail Download
img_5360
img_5360
Detail Download
img_5363
img_5363
Detail Download
img_5374
img_5374
Detail Download
img_5395
img_5395
Detail Download
img_5408
img_5408
Detail Download
img_5415
img_5415
Detail Download
img_5420
img_5420
Detail Download
img_5427
img_5427
Detail Download