บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และผู้ให้การสนับสนุน บริจาคอาคารห้องสมุด ให้แก่ โรงเรียนท้าวสุรนารี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554

01
01
Detail Download
02
02
Detail Download
03
03
Detail Download
04
04
Detail Download
05
05
Detail Download
06
06
Detail Download
08
08
Detail Download
09
09
Detail Download
10
10
Detail Download
11
11
Detail Download
12
12
Detail Download
13
13
Detail Download
14
14
Detail Download
15
15
Detail Download
16
16
Detail Download
17
17
Detail Download
18
18
Detail Download
19
19
Detail Download
20
20
Detail Download
21
21
Detail Download