คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงงาน

หมวด: คณะผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงงานและรับฟังการบรรยายตามรายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 เมษายน 2559

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5