บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงงานและรับฟังการบรรยายตามรายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 เมษายน 2559
0001
0001
Detail Download
0002
0002
Detail Download
0003
0003
Detail Download
0004
0004
Detail Download
0005
0005
Detail Download
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5