บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ เลี้ยงอาหารคนชรา มอบเงิน และ สิ่งของ ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส จ.สมุทรปราการ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2560
Detail Download