บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง  ศรีเฟื่องฟุ้ง  ประธานกรรมการ และผู้ให้การสนับสนุน  บริจาคอาคารห้องสมุด ให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
001
001
Detail Download
002
002
Detail Download
003
003
Detail Download
004
004
Detail Download
005
005
Detail Download
006
006
Detail Download
007
007
Detail Download
008
008
Detail Download
009
009
Detail Download
010
010
Detail Download
011
011
Detail Download
012
012
Detail Download
013
013
Detail Download
014
014
Detail Download
015
015
Detail Download
016
016
Detail Download
017
017
Detail Download
018
018
Detail Download
019
019
Detail Download
020
020
Detail Download