บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือ จำนวน 1 ตัน และร่วมกิจกรรมในโครงการ “เกลือหินสู่ดินโป่งเพื่อสัตว์ป่า” เพื่อทำโป่งเทียมให้แก่สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
0001
0001
Detail Download
0002
0002
Detail Download
0003
0003
Detail Download
0004
0004
Detail Download
0005
0005
Detail Download
0006
0006
Detail Download
0007
0007
Detail Download
0008
0008
Detail Download
0009
0009
Detail Download
0010
0010
Detail Download
0011
0011
Detail Download
0012
0012
Detail Download
0013
0013
Detail Download
0015
0015
Detail Download
0016
0016
Detail Download
0017
0017
Detail Download
0018
0018
Detail Download