บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

พนักงานของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558
dsc_0003
dsc_0003
Detail Download
dsc_0006
dsc_0006
Detail Download
dsc_0007
dsc_0007
Detail Download
dsc_0009
dsc_0009
Detail Download
dsc_0013
dsc_0013
Detail Download
dsc_0027
dsc_0027
Detail Download
dsc_0028
dsc_0028
Detail Download
dsc_0032
dsc_0032
Detail Download
dsc_0087
dsc_0087
Detail Download
dsc_0093
dsc_0093
Detail Download