บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กลุ่มพนักงานและผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือเพื่อการบริโภค และอาหารแห้ง แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ หน่วยพิทักษ์ป่าช่องหล่า เนื่องในโอกาสที่บริษัท ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โป่งเกลือ เพื่อสัตว์ป่า” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัด กาญจนบุรี
001
001
Detail Download
002
002
Detail Download
003
003
Detail Download
004
004
Detail Download
005
005
Detail Download