บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กลุ่มพนักงานและผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้บริจาคเงินสมทบทุน, อุปกรณ์การเรียน, ขนมและนม รวมถึงเกลือบริโภค แก่คณะครูและนักเรียน จำนวน 70 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
001
001
Detail Download
002
002
Detail Download
003
003
Detail Download
004
004
Detail Download
005
005
Detail Download
006
006
Detail Download
007-1
007-1
Detail Download
007
007
Detail Download
008-1
008-1
Detail Download
008-2
008-2
Detail Download
008-3
008-3
Detail Download
008
008
Detail Download
009
009
Detail Download
010
010
Detail Download
011-1
011-1
Detail Download
011-2
011-2
Detail Download
011
011
Detail Download
012
012
Detail Download
013
013
Detail Download
014
014
Detail Download