บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม 2557
001
001
Detail Download
002
002
Detail Download
003
003
Detail Download
004
004
Detail Download
005
005
Detail Download
006
006
Detail Download
007
007
Detail Download
008
008
Detail Download
009
009
Detail Download
010
010
Detail Download
011
011
Detail Download
012
012
Detail Download