บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือ จำนวน 4.5 ตัน เพื่อสนับสนุนโครงการอีสานสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทย ศูนย์การให้บริการเครดิตภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในการทำกิจกรรมสร้างฝาย ปลูกป่าและเสริมแร่ธาตุโป่งธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (ผาเก็บตะวัน) อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

img_001
img_001
Detail Download
img_002
img_002
Detail Download
img_003
img_003
Detail Download
img_004
img_004
Detail Download
img_005
img_005
Detail Download
img_006
img_006
Detail Download
img_007
img_007
Detail Download
img_008
img_008
Detail Download
img_009
img_009
Detail Download
img_010
img_010
Detail Download
img_011
img_011
Detail Download
img_012
img_012
Detail Download
img_013
img_013
Detail Download
img_014
img_014
Detail Download
img_015
img_015
Detail Download