บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่

เลี้ยงอาหารคนชรา มอบเงิน และ สิ่งของ ณ มูลนิธิวัฒนานิวาส จ.สมุทรปราการ วันที่ 25 ธันวาคม 2552

0
0
Detail Download
1
1
Detail Download
2
2
Detail Download
3
3
Detail Download
4
4
Detail Download
5
5
Detail Download
6
6
Detail Download
7
7
Detail Download