บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ บริจาคถุงยังชีพแก่พนักงาน และผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน จำนวน 2,200 ถุง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553

1
1
Detail Download
2
2
Detail Download
3
3
Detail Download
4
4
Detail Download
5
5
Detail Download
6
6
Detail Download
7
7
Detail Download