บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับผู้นำชุมชน อำเภอพิมาย ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง ถนนตลาดแค-พิมาย (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 2 8) บริเวณหน้าโรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553

dsc06049
dsc06049
Detail Download
dsc06055
dsc06055
Detail Download
dsc06058
dsc06058
Detail Download
dsc06079
dsc06079
Detail Download
dsc06083
dsc06083
Detail Download
dsc06091
dsc06091
Detail Download
dsc06093
dsc06093
Detail Download
dsc06095
dsc06095
Detail Download
dsc06111
dsc06111
Detail Download
dsc06133
dsc06133
Detail Download
dsc06141
dsc06141
Detail Download
dsc06143
dsc06143
Detail Download
dsc06144
dsc06144
Detail Download
dsc06145
dsc06145
Detail Download
dsc06146
dsc06146
Detail Download
dsc06149
dsc06149
Detail Download
dsc06151
dsc06151
Detail Download
dsc06153
dsc06153
Detail Download
dsc06154
dsc06154
Detail Download
dsc06156
dsc06156
Detail Download