บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

นายอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการห้องปฏิบัติการงานจราจรสถานีตำรวจภูธรพิมาย ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 โดยอาคารดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการควบคุมการจราจร ของสถานีตำรวจภูธรพิมาย

1
1
Detail Download
2
2
Detail Download
3
3
Detail Download
4
4
Detail Download
5
5
Detail Download
6
6
Detail Download
7
7
Detail Download
8
8
Detail Download