บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง - คุณวรรณงาม ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ บริจาค เสื้อกันหนาว แก่นักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ ต.สัมฤทธิ์ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย และต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

0001
0001
Detail Download
0002
0002
Detail Download
0003
0003
Detail Download
0004
0004
Detail Download
0005
0005
Detail Download
0006
0006
Detail Download
0007
0007
Detail Download
0008
0008
Detail Download
0009
0009
Detail Download