บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคครุภัณฑ์ ให้แก่ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1
1
Detail Download
2
2
Detail Download
3
3
Detail Download