บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ทำพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงงาน เลขที่ 146 หมู่ 3 ถ.พิมาย- ตลาดแค ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

20090108_1053421605_img_5579
20090108_1053421605_img_5579
Detail Download
20090108_1102513463_22
20090108_1102513463_22
Detail Download
20090108_1111096211_07
20090108_1111096211_07
Detail Download
20090108_1192459113_06
20090108_1192459113_06
Detail Download
20090108_1231165679_13
20090108_1231165679_13
Detail Download
20090108_1231313721_20
20090108_1231313721_20
Detail Download
20090108_1232880733_01
20090108_1232880733_01
Detail Download
20090108_1284088675_img_5578
20090108_1284088675_img_5578
Detail Download
20090108_1309898950_15
20090108_1309898950_15
Detail Download
20090108_1310690951_10
20090108_1310690951_10
Detail Download
20090108_1348122978_08
20090108_1348122978_08
Detail Download
20090108_1362672935_18
20090108_1362672935_18
Detail Download
20090108_1457623767_img_5575
20090108_1457623767_img_5575
Detail Download
20090108_1524854976_17
20090108_1524854976_17
Detail Download
20090108_1535842249_09
20090108_1535842249_09
Detail Download
20090108_1573981811_04
20090108_1573981811_04
Detail Download
20090108_1608274347_05
20090108_1608274347_05
Detail Download
20090108_1613101917_21
20090108_1613101917_21
Detail Download
20090108_1699751349_19
20090108_1699751349_19
Detail Download
20090108_1719954250_14
20090108_1719954250_14
Detail Download