บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ประกอบพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ โรงงาน เลขที่ 146 หมู่ 3 ถ.พิมาย- ตลาดแค ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

20090108_1064375371_09
20090108_1064375371_09
Detail Download
20090108_1203094744_06
20090108_1203094744_06
Detail Download
20090108_1228030403_13
20090108_1228030403_13
Detail Download
20090108_1304935715_12
20090108_1304935715_12
Detail Download
20090108_1327604236_16
20090108_1327604236_16
Detail Download
20090108_1340882801_05
20090108_1340882801_05
Detail Download
20090108_1362383702_10
20090108_1362383702_10
Detail Download
20090108_1397984271_04
20090108_1397984271_04
Detail Download
20090108_1417123088_03
20090108_1417123088_03
Detail Download
20090108_1625613707_14
20090108_1625613707_14
Detail Download
20090108_1716076210_15
20090108_1716076210_15
Detail Download
20090108_1885775799_08
20090108_1885775799_08
Detail Download
20090108_1907178768_01
20090108_1907178768_01
Detail Download
20090108_1907907140_11
20090108_1907907140_11
Detail Download
20090108_1914978899_07
20090108_1914978899_07
Detail Download