บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า

20070306_1203869611_slide0007_image001
20070306_1203869611_slide0007_image001
Detail Download
20070306_1328182886_slide0007_image004
20070306_1328182886_slide0007_image004
Detail Download
20070306_1436617808_slide0007_image003
20070306_1436617808_slide0007_image003
Detail Download
20070306_1965883542_slide0007_image002
20070306_1965883542_slide0007_image002
Detail Download