บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับ นายอำเภอและผู้นำชุมชน อำเภอพิมาย ปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงาน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555

img_001
img_001
Detail Download
img_002
img_002
Detail Download
img_003
img_003
Detail Download
img_004
img_004
Detail Download
img_005
img_005
Detail Download
img_006
img_006
Detail Download
img_007
img_007
Detail Download
img_008
img_008
Detail Download
img_009
img_009
Detail Download
img_010
img_010
Detail Download
img_011
img_011
Detail Download
img_012
img_012
Detail Download
img_013
img_013
Detail Download
img_014
img_014
Detail Download
img_015
img_015
Detail Download
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5