บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และผู้นำชุมชน ร่วมเกี่ยวข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม

DSC05528
DSC05528
Detail Download
DSC05529
DSC05529
Detail Download
DSC05530
DSC05530
Detail Download
DSC05531
DSC05531
Detail Download
DSC05532
DSC05532
Detail Download
DSC05533
DSC05533
Detail Download
DSC05534
DSC05534
Detail Download
DSC05535
DSC05535
Detail Download
DSC05536
DSC05536
Detail Download
DSC05537
DSC05537
Detail Download
DSC05538
DSC05538
Detail Download
DSC05539
DSC05539
Detail Download
DSC05540
DSC05540
Detail Download
DSC05541
DSC05541
Detail Download
DSC05542
DSC05542
Detail Download
DSC05543
DSC05543
Detail Download
DSC05544
DSC05544
Detail Download
DSC05545
DSC05545
Detail Download
DSC05546
DSC05546
Detail Download
DSC05547
DSC05547
Detail Download
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5