บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 คณะผู้เยี่ยมชมจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

DSC00022
DSC00022
Detail Download
DSC00023
DSC00023
Detail Download
DSC00024
DSC00024
Detail Download
DSC00031
DSC00031
Detail Download
DSC00035
DSC00035
Detail Download
IMG_0057
IMG_0057
Detail Download
IMG_0059
IMG_0059
Detail Download
IMG_0060
IMG_0060
Detail Download
IMG_0064
IMG_0064
Detail Download
IMG_0068
IMG_0068
Detail Download
DSC00022
DSC00022
Detail Download
DSC00023
DSC00023
Detail Download
DSC00024
DSC00024
Detail Download
DSC00031
DSC00031
Detail Download
DSC00035
DSC00035
Detail Download
IMG_0057
IMG_0057
Detail Download
IMG_0059
IMG_0059
Detail Download
IMG_0060
IMG_0060
Detail Download
IMG_0064
IMG_0064
Detail Download
IMG_0068
IMG_0068
Detail Download