บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

DSC09025
DSC09025
Detail Download
DSC09028
DSC09028
Detail Download
DSC09032
DSC09032
Detail Download
DSC09035
DSC09035
Detail Download
DSC09039
DSC09039
Detail Download