บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (พระประแดง) วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (พระประแดง) วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551
บริษัท ไทย อคริริค ไฟเบอร์ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551
บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551