บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2551 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,จ.กาฬสินธุ์
DSC08687
DSC08687
Detail Download
DSC08692
DSC08692
Detail Download
DSC08694
DSC08694
Detail Download
DSC08697
DSC08697
Detail Download
DSC08701
DSC08701
Detail Download
DSC08702
DSC08702
Detail Download
DSC08703
DSC08703
Detail Download