บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด  และ บริษัทในเครือ จำนวน 37 คน บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย ณ อาคารรับรอง โรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 16,000 ซี.ซี.
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
Detail Download