บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือ ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
0001
0001
Detail Download
0002
0002
Detail Download
0003
0003
Detail Download
0004
0004
Detail Download
0005
0005
Detail Download
0006
0006
Detail Download
0007
0007
Detail Download
0008
0008
Detail Download