บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณะกรรมการตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอโนนสูง จำนวน 40 นาย
กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 ท่าน
กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการผลิตเกลือ กระบวนการของผลิตภัณฑ์เกลือบริสุทธิ์โดยวิธีเหมืองละลายแร่