บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

29 มิถุนายน 2550 ผู้เยี่ยมชมจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

20070816_1077844194_dsc03873
20070816_1077844194_dsc03873
Detail Download
20070816_1096905835_dsc03864
20070816_1096905835_dsc03864
Detail Download
20070816_1123392920_dsc03841
20070816_1123392920_dsc03841
Detail Download
20070816_1134710391_dsc03862
20070816_1134710391_dsc03862
Detail Download
20070816_1148917645_dsc03866
20070816_1148917645_dsc03866
Detail Download
20070816_1161204963_dsc03854
20070816_1161204963_dsc03854
Detail Download
20070816_1183668474_dsc03851
20070816_1183668474_dsc03851
Detail Download
20070816_1247137956_dsc03871
20070816_1247137956_dsc03871
Detail Download
20070816_1262616555_dsc03872
20070816_1262616555_dsc03872
Detail Download
20070816_1281274329_dsc03865
20070816_1281274329_dsc03865
Detail Download
20070816_1286860369_dsc03852
20070816_1286860369_dsc03852
Detail Download
20070816_1291822610_dsc03868
20070816_1291822610_dsc03868
Detail Download
20070816_1328218057_dsc03855
20070816_1328218057_dsc03855
Detail Download
20070816_1373233234_dsc03860
20070816_1373233234_dsc03860
Detail Download
20070816_1468970356_dsc03846
20070816_1468970356_dsc03846
Detail Download
20070816_1495259848_dsc03870
20070816_1495259848_dsc03870
Detail Download
20070816_1520983084_dsc03856
20070816_1520983084_dsc03856
Detail Download
20070816_1628335444_dsc03842
20070816_1628335444_dsc03842
Detail Download
20070816_1632828163_dsc03850
20070816_1632828163_dsc03850
Detail Download
20070816_1686997769_dsc03858
20070816_1686997769_dsc03858
Detail Download