บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนภู่วิทยา จำนวน 137 ท่าน เข้าชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธี เหมืองละลาย ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

img_8461
img_8461
Detail Download
img_8462
img_8462
Detail Download
img_8472
img_8472
Detail Download
img_8473
img_8473
Detail Download
img_8475
img_8475
Detail Download