บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทเกลือพิมายจำกัด มอบเครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติสำหรับเด็ก
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัทเกลือพิมายจำกัด ได้ก่อสร้าง รั้วบ้านพักนายอำเภอให้กับอำเภอพิมาย
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5