บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ บริษัทในเครือ จำนวน 45 คน บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ บริษัทในเครือ จำนวน 35 คน บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือ จำนวน 4.5 ตัน เพื่อสนับสนุนโครงการอีสานสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทย ศูนย์การให้บริการเครดิตภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บริจาคอุปกรณ์กีฬา และเกลือบริโภค แก่โรงเรียนบ้านท่าเรือ
ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดโนนเสว
คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดหัวทำนบ
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่ 2557
กลุ่มพนักงานและผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมทำกิจกรรม "โป่งเกลือ เพื่อสัตว์ป่า"
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5