บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ? หญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ อุทยานประวัตศาสตร์แห่งชาติพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และผู้ให้การสนับสนุน บริจาคอาคารหอประชุม ให้แก่ โรงเรียนวัดวังน้ำ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ถวายพระพุทธรูป แก่ วัดหัวทำนบ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่สถานีตำรวจภูธรโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาค LCD โปรเจ็คเตอร์ และ คอมพิวเตอร์โน๊ดบุ๊ค ให้แก่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการผู้อำนวยการ และผู้ให้การสนับสนุน บริจาคศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 และวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 บริษัท เกลือพิมาย และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบ้านพุทรา และวัดป่ารัง-ตลาดเจียบ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ประกอบพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ โรงงาน เลขที่ 146 หมู่ 3 ถ.พิมาย- ตลาดแค ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ให้แก่สถานีตำรวจภูธรพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ทำพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงงาน เลขที่ 146 หมู่ 3 ถ.พิมาย- ตลาดแค ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5